Crips founder to be killed

2005-12-11

Straight outta Popbitch:

Hasta la vista, Tookie

Will The Terminator save Crips founder?

Next week Tookie Williams, a founder of the
LA Crips gang who are said to have murdered
Tupac, is due to be executed.

Tookie was sentenced to death for four murders
in 1979 but has always maintained his
innocence. Since going to jail he has taught
himself to read, renounced violence and
written a series of anti-gang children’s books
to try and persuade kids not to follow
his kind of life.

Ironic, really, that the one person who can
save Williams is California Governor Arnold
Schwarzenegger, whose fame, money and political
career are all thanks to a series of movies in
which he, er, regularly killed loads of people
with an armoury of automatic weapons.

Fingers crossed Tookie!

More info here.

Advertisements

Smart elev

2005-12-02

Professorn : Är du Muslim
Elev 1 : Ja magistern
Professorn : Alltså du tror på ALLAH
Elev1 : javisst, självklart
Professorn :Är ALLAH God (motsatsen till ond)
Elev1 : självklart är ALLAH är God
Professorn : Är ALLAH inte den allsmäktigaste, kan Han göra allt?
elev1 : Ja
Professorn : Är du en god person eller ond person
Elev1 : Enligt Koranen är jag ond person

Professorn ler och funderar lite: Aha!!! Koranen… Nu ska jag fråga dig, om vi säger att det finns en person som är sjuk här och du kan hjälpa honom. Skulle du göra det eller bara försöker att göra det?

Elev1 : Ja magistern, det skulle jag göra
Professorn : Så du är en god man eller?
Elev1: jag kan inte säga att jag är en god person
Professorn : Varför kan du inte säga det ? Eftersom du skulle hjälpa en sjuk person som behöver din hjälp, jag skulle säga att du är en god person men inte ALLAH

Elev1 : Tyst (inga svar)
Professorn : Hur är ALLAH God hmmm… kan du svara?
Elev1 : Tyst, inget svar
Professorn : Du kan inte svara , eller hur?
Elev1: Inget svar

Professorn börjar bli lite lugnare och funderar att enligt filosofin måste man vara snäll mot de nya eleverna. Han dricker ett glas vatten och ger ett glas till eleven.

Professorn : Låt oss börja om från början, sonen min, är ALLAH god ?
Elev1 : Ja
Professorn : Ok, är satan god ?
Elev1 : Nej
Professorn : Varifrån kom satan? Vem har skapat honom?
Elev1 : ALLAH har skapat honom
Professorn : Det är riktigt att ALLAH har skapat honom.
Han vänder sig mot klassen och kammar sitt hår med sina fingrar och säger

– Jag tror att det blir mycket roligt denna termin, sen vänder han sig till eleven igen.

Professorn : Tror du att det finns ondska i denna värld ,min son
Elev1 : Ja. magistern
Professorn : Ondskan finns överallt, är det inte så, är det inte ALLAH som har skapat allt?
Elev1 : Ja
Professorn : Vem har skapat ondskan?
Elev1 : (tyst)
Professorn : Finns det sjukdomar i världen? Ondska, hat, hot, orättvisor, osv?
Elev1 : Ja det är rätt
Professorn : Vem har skapat detta?
Elev1 : (inget svar)
Professorn skriker högt: Du måste säga vem har skapat ondskan, hat, sjukdomar, elevens ansikte bleknar och svettas.
Professorn : Är det inte ALLAH som har skapat detta?
Elev1 : (inget svar)

Då ryter professorn till som ett lejon : kan du säga hur ALLAH blir God när han skapat all ondska som mord, hunger, orättvisor .
är det inte så ?
Elev1 : (tyst)
Professorn : Ser inte du denna ondska? Han vänder mot honom igen: Hur kan ALLAH vara God???!!
Elev1: (inget svar)
Professorn: Tror du på honom ?
Elev1 : Ja, det gör jag, säger han utan att tveka.
Professorn : skakar sitt huvud och säger: Du vet att vi har fem sinnen som vi kan använda, är det inte så?
Eleven : ja det är rätt.

Proffesorn : Har du sett ALLAH ??
Elev1 : Nej, magistern jag har inte sett honom
Professorn : Har du hört honom?
Elev1 : Nej
Professorn : Har du smakat, luktat eller rört honom och vilken typ är din ALLAH?
Elev1 : (upprörd) : (inget svar)
Professorn :Jag ber dig att svara mig
Elev1 : Jag har inga svar
Professorn : Du har inga svar och du tror på honom fortfarande?
Elev1 : Jaaa, det gör jag
Professorn : Det verkar som om du är mycket troende. Men enligt vår kunskap och sinneslära då tror inte vi att ALLAH finns vad säger du? Vad är din ALLAH?
Elev1 : inget svar
Proffesorn : Nu kan du sätta dig, min son.
Eleven sitter som en förlorare framför denna gamla ateist som har total krossat honom i denna diskussion.

En annan elev räcker upp handen och ber om att få komma fram till tavlan för att berätta till klassen.
Professorn : Aha, en muslim till, varsågod kom fram det blir kul med dig också
och eleven tittar sig runt i klassen.
Elev2 : Du har sagt och påpekat fakta och sinneslära i din dialog med min bror?
professorn nickar på huvudet som bekräftar elevens svar

Elev2 : Får jag fråga dig en sak?
Professorn : glädjande, varsågod min vän
Elev2 : Finns det värme i klassen, magistern?
Professorn : Ja. det finns värme i klassen ?
Elev2 : Finns det kyla utanför klassen?
Professorn : Ja, det finns kyla untaför klassen
Elev2 : Nej magistern, det finns inte

Professorn : ( skrattar)
Elev2 : Vi kan få mycket värme, mer och mycket mer så högt tills smältning (metall,järn,,,,) och lite värme eller ingen värme alls. men det finns ingenting som kallas kyla och kanske värmen når till -450 eller mer och detta ordet kylan används bara som motsats till värme, och vi mäter inte kylan eftersom det är värmen som minskar tills den går under minusgrader som är ett tecken för värmesförlust. Vi kan inte mäta kyla men vi kan mäta värmen med olika beteckningar och värmen är energin och kylan är inte motsatsen till värmen eftersom det är bara förlusten till värmen som sjunker.
(klassen är tyst alla lyssnar)
Elev2 : (vänder sig mot professorn igen) ,finns det mörker?

Professorn : Ja det finns mörker
Elev2 : Fel, det finns inget mörker och vi kan inte röra den
men den dyker upp när ljuset försvinner, om ljuset finns så blir det inte mörkt, men när ljuset minskar tills den försvinner helt, då blir det mörkt så mörkret är inte motsatsen till ljuset men den skapas när ljuset försvinner, är det inte så? om mörkret är motsatsen till ljuset kan du mäta den?
och vi vet att ljuset har en enhet som man kan mäta den i , men inte mörkret, eller kan du göra mörkret mörkare (utan att sänka ljuset)?
Professorn : skrattar med hat :det blir riktig kul, kan du komma till punkten vad ville du säga muslim man?
Elev2 : Ja, herr professor. Jag ville säga att dina filosofiska teorier är fel från början därför blir slutresultatet också fel.
Professorn rör sig mot elevern: hur vågar du säga så!?
Elev2: Magistern, låter mig förklara vad jag menar?

Hela klassen lyssnar och professorn vill visa sig att han är imponerad och väntar på svaret.
Professorn : vill du förklara, så varsågod.

Elev2 : Jo, du påpekade hela tiden på den “andra teorin i logiken”. Han fortsätter enligt denna teori. Eftersom det finns liv finns döden, och en God GUD är motsatsen till ond GUD osv. Enligt denna teorin tror du att
ALLAH måste begränsas och eftersom det finns inom en ram så måste du röra den och när du rör den då måste du mäta den..,, och han fortsätter:

Min herre du vet att kunskapsmännen har upptäckt elektriciteten och magneten, men de har aldrig sett den eller beskrivit den och du tänker att livet är motsatsen till döden, detta är okunnighet, eftersom man inte kan röra livet eller döden eller lukta på den. Själva döden är en konsekvens av livets försvinnande. Om liv finns finns inte död.

Professorn och hela klassen är tysta.

Elev2 : Tittar på en elev bredvid som läser en tidskrift bredvid och lånar den och visar upp den. Denna tidskrift är den värsta skvallertidskriften i landet, min magister är du med?
professorn : Jaaaaa ,jag är med.

Då frågar eleven professorn är denna skvaller och nakenhet skapad eller förekommer detta pga bristen av principer, etik ,moral osv, finns orättvisan?
Professorn: det finns över allt
Elev2 : Fel igen, orättvisa är en konskvens av brist på rättvisa, och herr professorn är inte ondskan resultatet av brist på goda gärningar?

professorn blir röd i ansiktet och svara inte. När eleven ser honom besegrad då fortsättar han: vi vet att ondskan finns runt omkring och detta är skapat av ALLAH och ALLAH uppmanar oss i Koranen att vi ska välja det goda, men man har frihet att välja mellan gott och ont utan tvång .

Professorn avbryter eleven : Som filosofi stämmer inte detta, eftersom jag inte tror att det finns en Gud håll dig till vårt ämne.

Professorn forsätter eftersom ALLAH är osynlig..

eleven avbryter professorn : Jag tror att era problem är med GUD, du vet att tidningar, massmedia tjänar mycket pengar på detta ämne varje vecka, om inte varje dag. förresten herr professor lär du dina elever att deras farfar är apor eller de har växlat från apor?
professorn : Du Darwins evolution ….detta är min specialitet
Elev2: Aha magistern, har du sett denna teorin med dina egna ögon? eller har du sett denna växling eller utvecklingen med dina ögon? eller har du sett din farfar som har växlat från apan?

Hela klassen skrattar och professorn skriker : skärp dig unge!
Elev2 : Är det inte detta som du lär dina elever? då är du inte professor, tvärtom du är en okunnig präst…

Professorn : Du är inte klok, sluta..
Elev2 : Du nekar ALLAH och när jag nekar din teori som är grundlös då blir du irriterad.
Professorn : Jag tror på “existentialismens” teori, alltså vad jag ser med mina ögon eller rör, då accepterar jag det, och det som inte syns finns inte. Eftersom du ser mig finns jag, detta är fakta vetenskap.

Elev2 : Närmar sig professorn : du nekar ALLAH och jag tror på Allah, därför ville jag svara dig enligt min tro och jag struntar i din existentialism teori och eftersom ALLAH har skapat allt, varför bara satan blev olydig ? jo pga högmod valde han ondskan och det är inte ALLAH som uppmanad honom detta eftersom ALLAH uppmanar oss det goda, så godheten och ondskan är valfritt, och min herre är ett exempel på den ondska människan nekar sin skapare,,och dina vetenskaper är teorier och fakta men allt du sa är teorier alltså inte fakta det kan vara fel eller rätt men det som du säger är fel.

Hela klassen skrattar högt och professorn varnar eleven om han fortsättar på detta sätt då dialogen är avslutad från hans sida

men elev2 närmar sig till professorn och säger: nu vill jag fråga klassen :Ser ni professorn?
hela klassen enheligt : JA
Elev2 : Nu rör jag honom för att bekräfta att han finns

Elev2 : Nu kommer vi till punkten där jag vill avsluta min dialog med professorn.

Ser ni professorns tankar ?
Hela klassen enheligt:NEJ
Har ni rört hans tankar?
Alla ropar enheligt: NEJ
Elev2: Enligt professorns teori så tänker han inte eftersom vi inte sett hans tankar eller rört dem…
alla skrattar och skrek du vann till eleven
eleven sätter sig på sin stol och säger:
därför är stolen skapad

vad menade eleven med det sista ??

Wal-Mart

2005-11-16

I’m happy that “Wal-mart: The High Cost of Low Price” is doing good. Roger Ebert has given it a thumb-up (which is quite good (even though he actually liked the latest Star Wars-film; Roger! Wake up!)) and there’s a QuickTime clip available on Jim’s site which lets you see what Ebert has to say about it.

I’ve already ordered my copy of the film. Do the same! Even though you don’t have a Wal-mart in your country (like myself) it’s a very important issue: one should always remain true to businesses that are true to its employees and are not engaging in moronic activities, like polluting the environment.

By the way, if you have seen a documentary (sponsered by Wal-mart themselves) called “Why Wal-mart Works”, you shouldn’t feel as if it does. Just check this little QuickTime video courtesy of The Daily Show to know that the Wal-mart sponsored documentary is as fake as it gets.

“The U.S. Spends 455 billion dollars a year on the military”

2005-11-03

Read this very interesting post, courtesy of Lisa Rein. It’s Andy Rooney from 60 Minutes, one of the biggest American investigative shows (numbers-wise). Here’s from Rooney’s latest clip.

Dwight D. Eisenhower:
“We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disasterous rise of misplaced power exists, and will persist.”

Andy: “Well, Ike was right. That’s just what’s happened.”

Andy continues: “I’m not really clear about how much a billion dollars is. But the United States, our United States, is spending five billion, six hundred million dollars a month ($5,600,000,000.00) fighting this war in Iraq that we never should have gotten into. We still have 139,000 soldiers in Iraq today. Almost 2,000 Americans have died there. For what?”

There’s even a couple of video-snippets showing Rooney’s stance on what’s wrong with the US military (among other things, of course).

And don’t forget Katrina: The Gathering.

Racist lullaby

2005-10-25

prussian_victory.jpg You’ve got to check this page out. It contains link to a horribly home-made video, starring three children: two girls who (seem to) play and sing the song.

What song? Well, it’s a little racistic ditty. You’ll have to check it out yourself. The entire video is downloadable through mentioned site.

Noteworthy facts and questions:

  • The baby is named Dresden.
  • You clearly hear an acoustic guitar, but this doesn’t stop the guitar-playing girl from having a Steve Vai-ish electric guitar sling around her neck (and does that really match their “European clothes”?)
  • What the f-ck are “European clothes”?
  • Did the kids write the lyrics? Hell no. Talk about your racist parent who uses his kids for pushing his own agenda. Hello, Jordy.
  • The site says “It cannot fail to charm the socks — and the stereotypes — off anyone who sees it.” Do they mean the video will charm the light-weight prejudiced socks off and replace them with ultra-racist ones instead? I’m sure that’s what being implied.

The Daily Show clips

2005-10-23

tds_m4_10132_headline.jpg I don’t know what you’ve been told, but American politics are mighty cold. Hence, I think you should check out The Daily Show, one of the best political TV shows I’ve seen. The big thing about it is that it’s funny, which means anybody can access the humour of it all. Watching the big anchor, Jon Stewart, and his cohorts diss all kinds of political people is fun, even though Stewart himself sports a few bizarre traits, such as being for the latest American invasion of Iraq.

Catch a few torrents from the site here.

The US government tracks you through your laser printer!

2005-10-19

Conspiracy hogwash? I wish that were true. Unfortunately, as this article from EFF points out, it’s nothing but scientifically proven. It seems that a bunch of laser printer manufacturers have given some part of the US government, and themselves, the right to stamp the the date, time and serial number of the printer – on every page you print using one of these laser printers.

You’ll see the process working and explained by the EFF, right here. From the EFF:

“Underground democracy movements that produce political or religious pamphlets and flyers, like the Russian samizdat of the 1980s, will always need the anonymity of simple paper documents, but this technology makes it easier for governments to find dissenters,” said EFF Senior Staff Attorney Lee Tien. “Even worse, it shows how the government and private industry make backroom deals to weaken our privacy by compromising everyday equipment like printers. The logical next question is: what other deals have been or are being made to ensure that our technology rats on us?”

Big Brother indeed.

Timbro tankesmedja – intellectual death

2005-10-13

As I’m reading Sam Harris’ “The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason”, I’ve come to page 29, where the following is mentioned regarding the planes crashing into America on 2001-09-11:

Why did nineteen well-educated, middle-class men trade their lives in this world for the privilege of killing thousands of our neighbors? Because they believed they would go straight to paradise for doing so. […] The consessions we have made to religious faith–to the idea that belief can be sanctified by something other than evidence–have rendered us unable to name, much less address, one of the mest pervasive causes of conflict in our world.

This is, of course, not only applicable to faith, but any matter where evidence is not apparent.

Today, Tiina Rosenberg (whom I’ve written about before) has resigned from politics, not only because she is constantly under attack from homophobes and anti-feminists, but also because she has been indirectly threatened by a right-winged group of people calling themselves “Timbro tankesmedja” (which translates as “Timbro thought-forge”). Exactly what does said threat consist of? I will tell you.

In this article [in Swedish], posted today in DN, Rosenberg publicly explains why she has now decided to leave the board of Feministiskt Initiativ (Fi), one of the reasons being the indirect threat: Rosenberg recently received a book, a thriller sent by Timbro tankesmedja, with a note. The note read as follows [my translation]:

Hello, Tiina! This is a book about a frustrating existence where one after the other goes missing. A situation which probably isn’t unheard of.

How nice. Apart from attacking the Swedish government with false claims (see my notes about Johan Tralau’s mad and anti-intellectual attack on Rosenberg and the Swedish government here), said “thought-forge”, of which Tralau is a member, may be using mafia tactics. According to Cecilia Stegö Chiló at Timbro, Rosenberg has left out a part of the note, reading “deflects and goes missing” instead of “goes missing”. In this article in DN today, Stegö Chiló adds that the book has been sent to “several” people in Sweden, and not just to her. She adds that she does not feel sorry for Rosenberg.

To iterate on the sheer intellectual value of Timbro tankesmedja: my friend Rade recently wrote this angry post regarding a statement by another member of Timbro tankesmedja, namely Johnny Munkhammar. On the day that the Nobel Prize Committee were to announce the winner of the Nobel Peace Prize, he was part of a panel of people discussing who deserved it most, and came up with two nominees. McDonalds and George W. Bush/Tony Blair.

In his letter to Rade, he quoted this speech (as read) by Bush, saying Bush and Blair have “liberated 50 million people from oppression“. Of course, Bush said “It is courage that liberated more than 50 million people”, but let Munkhammar equal the word “courage” with Bush/Blair. It’s a free world. Only, our world wouldn’t be very free if Bush/Blair reigned, which apparently does not bother Munkhammar. He is not even bothered with critique of his source: if we all would actually believe all statements made by our governments, we would have a lot of problems. Remember the words of Juvenal: “Who watches the watchmen?” This is especially noteworthy, as Bush frequently, since the advent of 2001-09-11, refers to biblical passages in his speeches, and at times replaces “God” with “the USA”, when lifting passages. That’s a tad risqué, don’t you find? You can see much more about how Bush and his administration caters to the American extreme christians in the excellent documentary titelled “The Jesus Factor”, streamable in its entirety, for free, here.

So, apart from the fact that Munkhammar believes George/Tony should have the prize, his other nominee was McDonalds – one of the most fierce corporations in history, that is, like every other corporation on this planet, motivated solely by making as much money as possible – that he thinks should be awarded the Nobel Peace Prize. Please, see “The Corporation” before you note another thing about the true goal of corporations. Munkhammar says McDonalds should receive it as they “work for openness, trade and exchange between countries” which “in turn, leads to peace”. He doesn’t say anything about what this corporation wants, what they trade, what said “openness” or “exchange” consists of. However, judging by his standards in that statement, Hitler wanted peace. Bush evidently wants peace in the same way (which is especially noteworthy in appointing John Bolton as ambassador for the USA, in the UN). HalliBurton definitely wants peace.

I say McDonalds aren’t about openness in the least. For a popular stance on how open they truly are, and how much worth their products truly carry, see Morgan Spurlock’s “Super Size Me“.

All in all, I haven’t checked out Timbro tankesmedja more than this. Of course, the above claims by a couple of their members are atricious, and their indirect threat against Rosenberg is a direct threat against democracy as a whole, but I’m not saying they’re wholly devoid of any form of intellectual thought – simply because I haven’t wholly checked them out. What I hope my quoting Harris makes clear, is that when one is debating, driven by emotions instead of carrying facts and intellectual capacity, one should look oneself in the mirror once an hour and say “I’m not making any factual claims. I’m simply talking rubbish that has no basis in reality.” Then, either mend your ways or don’t make these claims in the reality in which many of us happen to live, because it only adds to the rubbish-pile. How would you like to be remembered: as an intellectual person who can back claims and stand by them, or as hot air with as much worth (in every way) as a cheeseburger courtesy of McDonalds?

Dubya: inhuman torture is OK

2005-10-11

Check this post and then throw up. Some cuts from it:

Senator John McCain, one of the strongest supporters of the war in Iraq, has sponsored a legislative amendment that would prohibit the “cruel, inhuman or degrading treatment” of prisoners in the custody of the US military. Last week the Senate approved the amendment by the overwhelming vote of 90 to 9.

Did you say President Bush? Well, that would be correct.

And a-one, a-two, a-vile.

Gender-based hatred in Sweden

2005-10-11

As this article from DN [in Swedish] points out, Tiina Rosenberg, whom I’ve written about previously, is constantly under fervent attack, apparently because she is intellectual, strong and a leading member of Feministiskt Initiativ (Fi).

The most recent attack is courtesy of Johan Tralau, a scientist, who has accused Rosenberg of cheating, in order to attain her professorship in Gender Sciences.

His claim to this, is saying Rosenberg has stolen a piece of research and used it in a book of her own, without referring to her source. A reporter from DN has researched this claim, and sees that Rosenberg has, in fact, referred to the one sentence that Tralau is accusing her of stealing; if one can say anything to Tralau’s defense, the referral is made before said sentence, and not after it, which is customary.

So, was that all? No. This one, non-customary reference to one single sentence in an entire book, written by Rosenberg, was enough for Tralau to accuse the Swedish government of “letting gender politics pass before academic merits”, i.e. Tralau says Tiina Rosenberg shouldn’t be allowed her professorship because she added a referral to one sentence, of all her referrals in mentioned book, before, instead of what customarily comes afterwards, said sentence. Either that, or he’s anti-feministic. But, he’s a scientist, so he be that as well.

Hence, here’s what I suggest: let somebody rummage through Tralau’s list of writings, and let anybody who finds any single spelling-error or dubious full-stop, publicly exclaim that’s a sign meaning the Swedish government lets people who carry a penis pass before true intellectuals. And, of course, don’t forget to accuse Tralau of cheating to get to call himself “scientist”. For, as you know, scientists only use science as their tool of choice. They don’t go accusing people of theft on prejudiced grounds, do they?

The above would be funny in a Monty Python-esque way, if it weren’t for the fact that Rosenberg has now stated that she is thinking about leaving politics altogether, because of the hounds constantly following her (and her family). And they aren’t exactly few in number; even as they’re mostly intellectually incapacitated, the sheer legion of morons attacking can make a person mentally tired, ready to pack everything up. Everybody knows this. When the headlines of the country spell your name and every type of deranged adjective beneath in huge, capital letters, at least a day a week, you can probably guess Rosenberg’s situation is quite horrid at times.

If you who are reading this are not from Sweden, you may have heard that Sweden is “the most gender-equal country in the world”. By some slide-rulers this is true, but alas, men still are much more privileged than women in this country (and hence, in the world). Since Fi was founded this very year, giving birth to the first 21st-century political organisation that put feminism as their top priority, I haven’t witnessed anything like the attacks against them, of which extremely few have had any type of intellectual validity; most of these, I’ve heard through people who, instead of checking out the facts, have guessed what Fi are on about, and twisted this aggressively in their minds, blurting it out without caring for the consequences. When I’ve asked some of these people for solid proof backing what they’ve said, they’ve mostly laughed and said “what, you expect me to refer to what I read in some paper a week ago?”, to which I’ve replied “yep”. Go ahead! Further laughter and can-you-believe-this-guy-looks (when a discussion like this has taken place in the company of several people, and not in a one-on-one confrontation). I retort: “OK, you actually expect me to believe in something you’ve ‘read somewhere’, which in turn means you apparently believe any type of printed word without having to question the source or its validity? Don’t you think that would be wrong?”. Usually, this question just makes the person quimper and studder pap. Reason against aggressive, unbelievable trash always works: at least intellectually.

I hope Rosenberg stays on the political arena and I really hope the people who attack her and Fi on loose grounds can start using their minds. Sweden desperatly needs intellectuals like Rosenberg in order to stay afloat.