Smart elev

Professorn : Är du Muslim
Elev 1 : Ja magistern
Professorn : Alltså du tror på ALLAH
Elev1 : javisst, självklart
Professorn :Är ALLAH God (motsatsen till ond)
Elev1 : självklart är ALLAH är God
Professorn : Är ALLAH inte den allsmäktigaste, kan Han göra allt?
elev1 : Ja
Professorn : Är du en god person eller ond person
Elev1 : Enligt Koranen är jag ond person

Professorn ler och funderar lite: Aha!!! Koranen… Nu ska jag fråga dig, om vi säger att det finns en person som är sjuk här och du kan hjälpa honom. Skulle du göra det eller bara försöker att göra det?

Elev1 : Ja magistern, det skulle jag göra
Professorn : Så du är en god man eller?
Elev1: jag kan inte säga att jag är en god person
Professorn : Varför kan du inte säga det ? Eftersom du skulle hjälpa en sjuk person som behöver din hjälp, jag skulle säga att du är en god person men inte ALLAH

Elev1 : Tyst (inga svar)
Professorn : Hur är ALLAH God hmmm… kan du svara?
Elev1 : Tyst, inget svar
Professorn : Du kan inte svara , eller hur?
Elev1: Inget svar

Professorn börjar bli lite lugnare och funderar att enligt filosofin måste man vara snäll mot de nya eleverna. Han dricker ett glas vatten och ger ett glas till eleven.

Professorn : Låt oss börja om från början, sonen min, är ALLAH god ?
Elev1 : Ja
Professorn : Ok, är satan god ?
Elev1 : Nej
Professorn : Varifrån kom satan? Vem har skapat honom?
Elev1 : ALLAH har skapat honom
Professorn : Det är riktigt att ALLAH har skapat honom.
Han vänder sig mot klassen och kammar sitt hår med sina fingrar och säger

– Jag tror att det blir mycket roligt denna termin, sen vänder han sig till eleven igen.

Professorn : Tror du att det finns ondska i denna värld ,min son
Elev1 : Ja. magistern
Professorn : Ondskan finns överallt, är det inte så, är det inte ALLAH som har skapat allt?
Elev1 : Ja
Professorn : Vem har skapat ondskan?
Elev1 : (tyst)
Professorn : Finns det sjukdomar i världen? Ondska, hat, hot, orättvisor, osv?
Elev1 : Ja det är rätt
Professorn : Vem har skapat detta?
Elev1 : (inget svar)
Professorn skriker högt: Du måste säga vem har skapat ondskan, hat, sjukdomar, elevens ansikte bleknar och svettas.
Professorn : Är det inte ALLAH som har skapat detta?
Elev1 : (inget svar)

Då ryter professorn till som ett lejon : kan du säga hur ALLAH blir God när han skapat all ondska som mord, hunger, orättvisor .
är det inte så ?
Elev1 : (tyst)
Professorn : Ser inte du denna ondska? Han vänder mot honom igen: Hur kan ALLAH vara God???!!
Elev1: (inget svar)
Professorn: Tror du på honom ?
Elev1 : Ja, det gör jag, säger han utan att tveka.
Professorn : skakar sitt huvud och säger: Du vet att vi har fem sinnen som vi kan använda, är det inte så?
Eleven : ja det är rätt.

Proffesorn : Har du sett ALLAH ??
Elev1 : Nej, magistern jag har inte sett honom
Professorn : Har du hört honom?
Elev1 : Nej
Professorn : Har du smakat, luktat eller rört honom och vilken typ är din ALLAH?
Elev1 : (upprörd) : (inget svar)
Professorn :Jag ber dig att svara mig
Elev1 : Jag har inga svar
Professorn : Du har inga svar och du tror på honom fortfarande?
Elev1 : Jaaa, det gör jag
Professorn : Det verkar som om du är mycket troende. Men enligt vår kunskap och sinneslära då tror inte vi att ALLAH finns vad säger du? Vad är din ALLAH?
Elev1 : inget svar
Proffesorn : Nu kan du sätta dig, min son.
Eleven sitter som en förlorare framför denna gamla ateist som har total krossat honom i denna diskussion.

En annan elev räcker upp handen och ber om att få komma fram till tavlan för att berätta till klassen.
Professorn : Aha, en muslim till, varsågod kom fram det blir kul med dig också
och eleven tittar sig runt i klassen.
Elev2 : Du har sagt och påpekat fakta och sinneslära i din dialog med min bror?
professorn nickar på huvudet som bekräftar elevens svar

Elev2 : Får jag fråga dig en sak?
Professorn : glädjande, varsågod min vän
Elev2 : Finns det värme i klassen, magistern?
Professorn : Ja. det finns värme i klassen ?
Elev2 : Finns det kyla utanför klassen?
Professorn : Ja, det finns kyla untaför klassen
Elev2 : Nej magistern, det finns inte

Professorn : ( skrattar)
Elev2 : Vi kan få mycket värme, mer och mycket mer så högt tills smältning (metall,järn,,,,) och lite värme eller ingen värme alls. men det finns ingenting som kallas kyla och kanske värmen når till -450 eller mer och detta ordet kylan används bara som motsats till värme, och vi mäter inte kylan eftersom det är värmen som minskar tills den går under minusgrader som är ett tecken för värmesförlust. Vi kan inte mäta kyla men vi kan mäta värmen med olika beteckningar och värmen är energin och kylan är inte motsatsen till värmen eftersom det är bara förlusten till värmen som sjunker.
(klassen är tyst alla lyssnar)
Elev2 : (vänder sig mot professorn igen) ,finns det mörker?

Professorn : Ja det finns mörker
Elev2 : Fel, det finns inget mörker och vi kan inte röra den
men den dyker upp när ljuset försvinner, om ljuset finns så blir det inte mörkt, men när ljuset minskar tills den försvinner helt, då blir det mörkt så mörkret är inte motsatsen till ljuset men den skapas när ljuset försvinner, är det inte så? om mörkret är motsatsen till ljuset kan du mäta den?
och vi vet att ljuset har en enhet som man kan mäta den i , men inte mörkret, eller kan du göra mörkret mörkare (utan att sänka ljuset)?
Professorn : skrattar med hat :det blir riktig kul, kan du komma till punkten vad ville du säga muslim man?
Elev2 : Ja, herr professor. Jag ville säga att dina filosofiska teorier är fel från början därför blir slutresultatet också fel.
Professorn rör sig mot elevern: hur vågar du säga så!?
Elev2: Magistern, låter mig förklara vad jag menar?

Hela klassen lyssnar och professorn vill visa sig att han är imponerad och väntar på svaret.
Professorn : vill du förklara, så varsågod.

Elev2 : Jo, du påpekade hela tiden på den “andra teorin i logiken”. Han fortsätter enligt denna teori. Eftersom det finns liv finns döden, och en God GUD är motsatsen till ond GUD osv. Enligt denna teorin tror du att
ALLAH måste begränsas och eftersom det finns inom en ram så måste du röra den och när du rör den då måste du mäta den..,, och han fortsätter:

Min herre du vet att kunskapsmännen har upptäckt elektriciteten och magneten, men de har aldrig sett den eller beskrivit den och du tänker att livet är motsatsen till döden, detta är okunnighet, eftersom man inte kan röra livet eller döden eller lukta på den. Själva döden är en konsekvens av livets försvinnande. Om liv finns finns inte död.

Professorn och hela klassen är tysta.

Elev2 : Tittar på en elev bredvid som läser en tidskrift bredvid och lånar den och visar upp den. Denna tidskrift är den värsta skvallertidskriften i landet, min magister är du med?
professorn : Jaaaaa ,jag är med.

Då frågar eleven professorn är denna skvaller och nakenhet skapad eller förekommer detta pga bristen av principer, etik ,moral osv, finns orättvisan?
Professorn: det finns över allt
Elev2 : Fel igen, orättvisa är en konskvens av brist på rättvisa, och herr professorn är inte ondskan resultatet av brist på goda gärningar?

professorn blir röd i ansiktet och svara inte. När eleven ser honom besegrad då fortsättar han: vi vet att ondskan finns runt omkring och detta är skapat av ALLAH och ALLAH uppmanar oss i Koranen att vi ska välja det goda, men man har frihet att välja mellan gott och ont utan tvång .

Professorn avbryter eleven : Som filosofi stämmer inte detta, eftersom jag inte tror att det finns en Gud håll dig till vårt ämne.

Professorn forsätter eftersom ALLAH är osynlig..

eleven avbryter professorn : Jag tror att era problem är med GUD, du vet att tidningar, massmedia tjänar mycket pengar på detta ämne varje vecka, om inte varje dag. förresten herr professor lär du dina elever att deras farfar är apor eller de har växlat från apor?
professorn : Du Darwins evolution ….detta är min specialitet
Elev2: Aha magistern, har du sett denna teorin med dina egna ögon? eller har du sett denna växling eller utvecklingen med dina ögon? eller har du sett din farfar som har växlat från apan?

Hela klassen skrattar och professorn skriker : skärp dig unge!
Elev2 : Är det inte detta som du lär dina elever? då är du inte professor, tvärtom du är en okunnig präst…

Professorn : Du är inte klok, sluta..
Elev2 : Du nekar ALLAH och när jag nekar din teori som är grundlös då blir du irriterad.
Professorn : Jag tror på “existentialismens” teori, alltså vad jag ser med mina ögon eller rör, då accepterar jag det, och det som inte syns finns inte. Eftersom du ser mig finns jag, detta är fakta vetenskap.

Elev2 : Närmar sig professorn : du nekar ALLAH och jag tror på Allah, därför ville jag svara dig enligt min tro och jag struntar i din existentialism teori och eftersom ALLAH har skapat allt, varför bara satan blev olydig ? jo pga högmod valde han ondskan och det är inte ALLAH som uppmanad honom detta eftersom ALLAH uppmanar oss det goda, så godheten och ondskan är valfritt, och min herre är ett exempel på den ondska människan nekar sin skapare,,och dina vetenskaper är teorier och fakta men allt du sa är teorier alltså inte fakta det kan vara fel eller rätt men det som du säger är fel.

Hela klassen skrattar högt och professorn varnar eleven om han fortsättar på detta sätt då dialogen är avslutad från hans sida

men elev2 närmar sig till professorn och säger: nu vill jag fråga klassen :Ser ni professorn?
hela klassen enheligt : JA
Elev2 : Nu rör jag honom för att bekräfta att han finns

Elev2 : Nu kommer vi till punkten där jag vill avsluta min dialog med professorn.

Ser ni professorns tankar ?
Hela klassen enheligt:NEJ
Har ni rört hans tankar?
Alla ropar enheligt: NEJ
Elev2: Enligt professorns teori så tänker han inte eftersom vi inte sett hans tankar eller rört dem…
alla skrattar och skrek du vann till eleven
eleven sätter sig på sin stol och säger:
därför är stolen skapad

vad menade eleven med det sista ??

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: